Dementieweb

 

 

Dementieweb.nl is een interactief platform voor iedereen die met dementie te maken heeft. Op basis van door onderzoek verworven inzichten wil Tao of Care  hier nuttige informatie en ondersteuning bieden. 

Website: https://www.dementieweb.nl